Hur länge måste man vara kvar på förlossningen?

Ibland hör man om föräldrar som åker hem nästan direkt när barnet är fött, medan andra stannar i flera veckor eller till och med månader. Men hur länge måste man egentligen vara kvar på förlossningen?

Om allt går bra

Om allt har gått bra och både barn och mamma mår bra finns det ofta inga regler för hur länge man måste stanna kvar. De allra flesta sjukhus vill dock se att amningen fungerar, att både mamma och barn kissar samt bajsar och att familjen fungerar. Det är också bra att kontrollera att barnets andning fungerar, trots att den till en början kan vara något oregelbunden. Om det är dåligt med plats på förlossningen och det handlar om en omföderska kan familjen ofta åka hem efter bara några timmar och sedan återkomma för undersökning efter några dagar. Om det är en förstföderska vill man helst att mamman och barnet stannar en till två nätter för att se så allt fungerar.

Om något händer

Under en förlossning kan mycket hända. Barnet kan ligga åt fel håll så att det får syrebrist, det kan behövas ett kejsarsnitt eller så börjar mamman blöda kraftigt. Det kan också vara så att barnet inte överlever. I de allra flesta fall får mamman och det eventuella barnet stanna kvar på sjukhuset i flera nätter, och ibland till och med månader innan de mår så pass bra att de kan åka hem.

Olika besked på olika ställen

Beroende på var man föder kan man få lite olika besked. I genomsnitt åker dock mamma och barn hem mellan en och tre dagar efter att barnet har fötts. Det kan dock variera stort och många vill också stanna någon extra dag för att verkligen känna sig trygga. Det är bra att kontrollera detta med förlossningen redan innan man åker in.